Організація експертизи тимчасової непрацездатності

30 листопада, 2012


style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-2565332596342609"
data-ad-slot="7159901221">style="display:inline-block;width:250px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-2565332596342609"
data-ad-slot="7032788611">

 • Особливості роботи експертизи тимчасової непрацездатності
 • Обов’язки лікаря при тимчасовій експертизі працездатності
 • Обов’язки завідувача відділенням при тимчасовій експертизі непрацездатності
 • Робота заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності


 • Особливості роботи експертизи тимчасової непрацездатності

  Експертиза тимчасової непрацездатності організується в поліклініках за наявності в їх штаті не менше 15 лікарів. До складу експертизи входять голова – головний лікар або (у великих медичних установах) його заступник по лікарсько-трудової експертизи, завідувач відповідним відділенням та лікуючий лікар. При необхідності для консультації хворих можуть залучатися завідувачі спеціалізованими кабінетами. Конкретний склад комісії призначається керівником медичної установи.

  Лікарі на комісії вирішують наступні питання:

 • дозволяє складні і конфліктні питання лікарсько-трудової експертизи

 • санкціонує продовження листка непрацездатності понад 30 днів і здійснює систематичний контроль за обгрунтованістю і правильністю їх видачі

 • видає висновок про необхідність переведення на іншу роботу, звільнення від роботи в нічну зміну і т.п.

 • видає доплатниє листки непрацездатності при тимчасовому переведенні на іншу роботу хворим на туберкульоз та професійними захворюваннями

 • видає листки непрацездатності для санаторно-курортного лікування, а також для спеціального лікування в іншому місті

 • направляє хворих на медико-соціальну експертизу


 • Обов’язки лікаря при тимчасовій експертизі працездатності

  Організація експертизи тимчасової непрацездатності Лікарсько-трудова експертиза є органічною складовою частиною лікувально-діагностичної роботи лікаря, на якого лягає вся повнота відповідальності за правильну експертизу працездатності. Щоб забезпечити успішне виконання цих завдань, лікарі повинні постійно вивчати накази, інструкції та методичні листи з питань вдосконалення лікарсько-трудової експертизи, підвищувати свою професійну кваліфікацію.

  У всіх випадках лікар повинен виходити з інтересів хворого і держави, тобто своєчасно звільняти хворих від роботи, пам’ятати, що звільнення від роботи нерідко має вирішальне значення в лікуванні і кінець захворювання. Одночасно лікар не повинен допускати необгрунтованого звільнення від роботи. Він повинен постійно дбати про зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та пам’ятати, що зниження, наприклад, середньої тривалості випадку непрацездатності лише на один день зберігає мільйони робочих рук.

  Функції лікуючого лікаря під час експертизи тимчасової непрацездатності:

 • встановлює факт тимчасової непрацездатності хворого з урахуванням характеру його роботи та умов праці

 • виявляє можливі випадки симуляції та агравації

 • видає листок непрацездатності одноосібно і одноразово на термін до 10 календарних днів і продовжує його одноосібно на строк до 30 календарних днів

 • реєструє у відповідних документах анамнестичні й об’єктивні дані, що послужили підставою для видачі листка непрацездатності

 • контролює точне виконання хворим лікарських призначень і запропонованого йому режиму

 • виявляє ознаки інвалідності

 • своєчасно направляє хворого на консультацію до завідуючого відділенням і на клініко-експертну комісію для вирішення питання про подальше лікування і продовження листка непрацездатності або направленні хворого на медико-соціальну експертизу


 • Обов’язки завідувача відділенням при тимчасовій експертизі непрацездатності

  Завідувач відділенням під час проведення експертизи тимчасової непрацездатності відповідає:

 • за постановку і якість експертизи у відділенні

 • здійснює консультації лікарів з питань діагностики, лікування та працевлаштування хворих

 • санкціонує продовження лікарняного листка понад 30 днів

 • здійснює вибірковий контроль за первинно виданими листками непрацездатності

 • контролює своеврем
  Ємену і повноту обстеження, діагностики та лікування хворих

 • контролює правильність видачі, оформлення, продовження та закриття листків непрацездатності

 • здійснює організаційно-методичне керівництво і контроль за роботою лікарів з вивчення і профілактики захворюваності з тимчасовою непрацездатністю та інвалідності

 • спільно з лікуючим лікарем видає листок непрацездатності на весь термін перебування в стаціонарному відділенні при виписці з нього


 • Робота заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

  Посада заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності встановлюється при числі належних поліклініці посад лікарів амбулаторного прийому не менше 25.

  Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності:

 • організовує та контролює діяльність лікуючих лікарів та завідуючих відділеннями з питань лікарсько-трудової експертизи

 • розглядає скарги населення з питань експертизи та вживає необхідних заходів

 • є головою комісії

 • щокварталу організує лікарські конференції з питань захворюваності та помилкам експертизи тимчасової працездатності
 • Якщо в медичній установі немає посаді заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, то його функціональні обов’язки виконує головний лікар даного медичного закладу.

  За матеріалами статті «Функції з експертизи непрацездатності»


  Оставить комментарий

  Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

  В категории : Життя