Зростання кількості ятрогеній

30 листопада, 2012


 • Медицина – порятунок плюс ризик
 • Причини збільшення кількості ятрогенних порушень


 • Медицина – порятунок плюс ризик

  Прогрес медичної науки і техніки, розширення і удосконалення медичної допомоги, введення в медичну практику нових високоактивних лікарських засобів та вакцин, з одного боку, забезпечили більш короткі терміни і більшу повноту одужання хворих, знизили кількість смертей. З іншого боку, паралельно з цим росли ступінь небезпеки медичної допомоги, кількість ятрогенних хвороб і смертність від них. На думку деяких учених медицина підійшла до такого рубежу будь-яке звернення до лікаря несе не тільки благо, але і ризик втрати здоров’я та навіть життя. Існує кілька причин зростання кількості ятрогеній.  Причини збільшення кількості ятрогенних порушень

  Зростання кількості ятрогеній Перша група причин – це все зростаюча частота контактів населення з медичними працівниками. Різке збільшення частоти контактів обумовлено, по-перше, зростанням самостійних звернень населення за медичною допомогою, викликаним більш уважним ставленням до свого здоров’я і розширилися можливості її отримання; по-друге, розширення профілактичної допомоги населенню; по-третє, переходом на спеціалізацію і багатоетапність надання медичної допомоги, в результаті якої пацієнт в даний час в процесі лікування контактує з десятками медичних працівників (замість одного-двох на початку століття).

  Друга група причин зростання ятрогеній – це розширення спектру і збільшення небезпеки різних приладів та інструментів, які використовуються в цілях попередження хвороб, визначення стану здоров’я та його відновлення. Лікар бачить в них лише позитивну сторону і не знає, забуває або ігнорує їх негативний побічна дія. Розширюючи відомий вислів Парацельса про те, що будь-яка речовина може бути отрутою або ліками в залежності від кількості, можна сказати, що будь-який медичний інструмент чи прилад, незалежно від його природи за певних умов може викликати пошкодження і призвести до розвитку ятрогенних захворювань.

  До третьої групи факторів ризику розвитку ятрогеній правомірно віднести підвищення чутливості багатьох сучасних людей до факторів пошкодження, особливо психічної, хімічної та біологічної (інфекційної) природи.

  У четверту групу входять медичні фактори суб’єктивної природи, в тому числі:

 • слабка наукова розробленість проблеми безпеки надання медичної допомоги, особливо методів профілактики ятрогеній;

 • неувага до неї з боку органів охорони здоров’я;

 • низький рівень переддипломної та післядипломної підготовки і ступінь компетенції медичних працівників у питаннях безпеки;

 • ігнорування вимог безпеки при будівництві та експлуатації медичних установ, створенні та використанні медичних апаратів, інструментів, предметів відходу, методів і засобів діагностики, лікування і профілактики хвороб;

 • слабка матеріальна база ряду медичних установ;

 • відсутність системи обліку, звітності, аналізу більшості форм ятрогенних захворювань;

 • недовіру значної частини населення до діяльності органів охорони здоров’я.
 • Зазначені групи причин розвитку ятрогеній мають певне значення для поширення всіх груп ятрогеній, однак кожна з них має свою специфіку.

  За матеріалами статті А.П. Красильникова «ятрогенні та безпеку медичної допомоги»


  Оставить комментарий

  Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

  В категории : Життя