Пологи: чи можна перемогти біль?

30 листопада, 2012


 • Біль під час пологів
 • Види знеболювання
 • Побічні ефекти
 • Знеболювання операції кесаревого розтину


 • Біль під час пологів

  Під час пологів відзначаються два різновиди болю.

  Перша пов’язана з матковими со-нення і розтягуванням шийки мат-ки.
  Цей біль тупа. Вона часто відчувається не в місці виникнення, а
  проводиться в поперек і крижі.

  Біль другого типу виникає пе-ред народженням дитини; вона викликана
  розтягуванням тканин в нижній частині ро-дового каналу при просуванні
  плоду і подальших потугах. Ці відчуття ост-рие і точно локалізуються
  у піхві, прямій кишці, промежині.

  Важко передбачити, скільки вре-мени триватимуть пологи. У
  першо-родящих вони зазвичай довше, ніж у по-вторнородящіх.
  Передбачається, що ме-неї тривалі пологи переносяться легше.

  Більш
  ймовірно, що пологи будуть особ-але болючими в наступних випадках:

 • болісні менструації% D
  0? Та до на-ступленія вагітності,
 • народження крупної дитини (більше 4000 г),
 • перші, довгостроково протікають пологи,
 • передчасні пологи,
 • стимуляція пологової діяльності,
 • після вилиття навколоплідних вод,
 • родостимуляції.
 • Знизити інтенсивність больових відчуттів можна за допомогою занять в
  школі допологової підготовки, де пацієнтки отримують інформацію про
  фізіолого-гии вагітності і пологів, а також обу-зустрічаються дихальнихного-ним
  вправам, які дозволяють сконцентруватися на диханні під час
  сутичок і відвернути увагу від болю.  Види знеболювання

  Полегшити біль під час пологів можуть внутрішньом’язові або внутрішньо-венні ін’єкції наркотичних ана-льгетіков. Знеболювання
  відбувається за рахунок взаємодії вводиться пре-Параті з опіоїдними
  рецепторами, розташованими в центральній нервовій системі. Метод простий
  і доступний, одна-ко не завжди допомагає при сильних бо-лезненность
  переймах. Так як ці препа-рати здатні викликати сонливість і породіллі
  і дитини, їх введення звичайні-но використовується для знеболювання на ранніх
  етапах пологів.

  Інгаляційна аналгезія за-лягає у вдиханні породіллею
  газо-образного анестетика, звичайно суміші за-киси азоту і кисню.
  Закис азоту надає гнітюче вплив на цент-ральних нервову
  систему, тобто викли-кість стан наркозу. Але при коротко-часовому
  використанні в невеликій концентрації проявляється тільки
  обез-болівающее дію. Інгаляція анес-тетіка проводиться через
  маску наркоз-ного апарату тільки під час переймів, а між переймами
  припиняється. Ця ме-Тодика забезпечує хороше обезбо-ливание у 50%
  породіль.

  Місцева інфільтраційна ане-стезя полягає в
  інфільтрації (просочування) шкіри, підшкірної кліть-чатку, м’язів розчином
  місцевого анесте-тика за допомогою шприца і голки. Може бути застосована
  акушером для того, що-б викликати відчуття оніміння хворобливий-ного місця
  промежини під час пик-дення дитини або після пологів. Місцева
  анестезія неефективна протягом пологів, але часто застосовується в
  ранньому післяпологовому періоді для проведення малих операції по
  відновленню про-межності у випадках розривів і розрізів.

  Застосування епідуральної анес-тезіі під час пологів стає
  попу-лярні через зручностей, які вона забезпечує. При цій методиці
  ле-карственние препарати вводяться в по-яснічной області в
  безпосередній близькості від нервів, для того щоб блокувати больові
  відчуття в нижній частині тіла. У разі епідуральної анестізіі при
  збереженні свідомості значи-тельно зменшується або повністю ис-Чезано
  біль під час пологів.

  Пологи: чи можна перемогти біль?
  Якщо потрібно справити епідуральну анестезію, акушер і
  Анестезія-лог оцінюють стан породіллі і ре-бенка, дані про минулі
  Анестезія та перебіг пологів. Час для початку анесте-зії визначається
  акушером і анестезії-логом в залежності від потреб ро-женіци і
  дитини під час пологів, аку-шерской ситуації.

  Маніпуляція виконується в нижній частині спини, при цьому пацієнтка
  сидить або лежить на боці. Предваритель-но шкіра пацієнтки обробляється
  рас-твором антисептика. Потім анестезіолог виконує місцеву
  інфільтраційну анестезію шкіри в місці уколу. Після цього спеціальна
  голка вводиться в епідуральний простір хребта, розташоване
  до твердої мозкової обо-лочка. Через голку вводиться епідуральний
  катетер, який представляє со-бій тонку гнучку трубочку. Іноді
  ка-Тетерів може торкнутися нерва, викликаючи прострілював відчуття в нозі.

  Далі голка витягується, а кате-тер фіксується на спині. Після цього
  в катетер вводиться розчин місцевого анестетика. Вважається, що вводиться
  місцевий анестетик забезпечує епідуральну блокаду, омиваючи
  спінномозго-ші нерви і частково проникаючи в спинальне простір
  через тверду мозкову оболонку.

  Знеболювання звичайно розвиваю-ється через 10-20 хвилин і може бути
  продовжено до кінця пологів, так як при необхідності через катетер
  можуть бути введені додаткові дози препаратів. Після пологів катетер
  з-залучається, і через кілька годин відчуття повертаються до норми.
  При істотному зменшенні болю у породіллі може зберігатися відчуття
  тиску при переймах і піхвовому обстеженні, виконуваному акушером.
  Можуть з’явитися тимчасове оніміння, слабкість і важкість у ногах.

  Зазвичай при проведенні епідеміо-ральний анестезії пацієнтку
  преду-преждают про те, що їй не можна буде вставати з ліжка і лежати
  на спині бо-леї 10 хвилин протягом пологів. Це Обус-ловом можли-вим
  розвитком ми-шечной слабкості вного та ймовірністю зниження
  артерії-ального тиску в положенні на спині. Існує різновид
  епідеміо-ральний анестезії, при якій можна сидіти і ходити. Вона
  називається мо-більний епідуральна та характеризу-ється
  використанням невеликих доз пре-Параті, не викликають моторної
  блокади (м’язової слабкості). У деяких пацієнток на фоні дії
  епідуральної анестезії сутички можуть слабшати на короткий час, але в
  більшості випадків адекватне знеболювання допомагає пацієнтки
  розслі-битися, а скороти-тельная спосіб-ність матки навіть поліпшується.
  Епідуральна анесте-зія дає породіллі можливість отдох-нуть і
  зберегти сили під час першо-го, більш тривалого періоду
  пологів, що характеризується поступового-вим відкриттям шийки матки. При
  правильному застосуванні ця методика не вплине на здатність тужитися
  у другому періоді пологів.  Побічні ефекти

  Епідуральна анестезія безо-пасном для матері і дитини. Однак
  зрідка, навіть при дотриманні анесте-зіологом заходів обережності,
  мо-гут спостерігатися побічні ефекти і ускладнення. Найбільш
  Найчастішими з них є зниження артеріального тиску і головний
  біль. Більш важки-круглі ускладнення – токсична реак-ція на місцеві
  анестетики, зупинка дихання, неврологічні порушення.
  Вони
  зустрічаються вкрай рідко.

  З метою зниження артеріаль-ного тиску внутрішньовенно вводиться
  фізіологічний розчин. Крім того, під час пологів жінці зазвичай
  реко-Мендуся лежати на боці, а після ро-дов – залишатися в ліжку до
  закін-ня дії місцевого анестетика.

  Головний біль на 1-3-й добі після проведення анестезії
  зустрічає-ся нечасто, приблизно в 0,7-1,4% слу-чаїв. Збереження
  необхідного положе-ня під час проведення процедури по-Моган
  запобігти її появі. При виникненні головного болю зазвичай
  ефективні прості заходи: по-тільних режим, прийом рідини і
  знеболюючих препаратів. Якщо біль зберігається, може знадобитися
  додаткове лікування.

  Після пологів пацієнтку можуть біс-спочинок болю в спині, які
  Пояснюючи-ются впливом вагітності на позво-нічник: розм’якшенням зв’язок
  і посиленням-ем поперекового лордозу. Такі болі оди-наково часто
  спостерігаються після пологів з епідуральною анестезією і без неї.
  Еф-бництва прості лікувальні мероприя-ку: ін’єкції знеболюючих
  препа-Ратов і жорсткий «ортопедичний» мат-рас в ліжку. Іноді
  вимагається кон-сультація невропатолога.

  Озноб є звичайною реак-цією під час пологів, але може зустрі-чаться і при анестезії. Добре помо-гает звичайне зігрівання.

  Шкіряний свербіж в більшості слу-чаїв виражений помірно, але якщо
  він стає нестерпним, то може бути вилікуваний введенням
  лікарських-них препаратів.

  Дуже рідко анестезія може воз-діяти на міжреберні м’язи і утруднювати дихання . У цьому випадку стан породіллі полегшить призна-ня кисню.

  Реакція на місцеві анесте-тики трапляється рідко, але може бути
  серйозною. Вчасно вагітності розширюються ве-ни, що проходять в
  епідуральному простий-ранства, і тому існує небез-ність
  внутрішньосудинної ін’єкції. Для того щоб уникнути небажаних
  реакцій, анестезіолог спочатку вводить тест-дозу препарату і просить
  породіллю звернути увагу на мож-ливість появи запаморочення,
  металевого присмаку в роті, серд-цебіенія або оніміння язика.

  Недостатня анестезія . Іноді дію місцевого
  анестетика буває «мозаїчним» або «односто-роннім». У цьому випадку
  анестезіолог може змінити положення породіллі в ліжку або підтягти
  епідуральний катетер. У рідкісних випадках може по-вимагатися повторне
  проведення епідуральної анестезії.

  Анестезіолог, що проводить обез-боліваніе, оцінює стан
  пиці-ниці та вживає заходів предосторож-ності при виконанні процедури.
  Па-ціентка може обговорити з ним возможностіобезболіванія і свої
  побоювання з поводуего проведення.

  Протипоказаннями до при-чинення епідуральної анестезії вва-тають:

 • порушення згортання крові або застосування антикоагулянтів,
 • генералізована інфекція (сепсис),
 • шкірна інфекція в місці уколу,
 • материнське кровотеча,
 • важке неврологічне захворювання,
 • відмова пацієнтки.


 • Знеболювання операції кесаревого розтину

  При оперативному розродженні з достатнім ступенем безопаснос-ти
  можуть бути застосовані епідуральна, спінальна і загальна анестезія. Вибір
  методу знеболення залежить від не-скількох факторів, включаючи стан
  породіллі й дитини.

  Якщо в пологах вже встановлений епідуральний катетер і виникає необхідність провести кесарів се-чення, зазвичай
  буває достатньо вве-сті епідурально додаткову дозу місцевого
  анестетика. Більш висока концентрація препарату дозволяє збільшити
  ступінь знеболювання і викликати почуття «оніміння» в черевної порожнини,
  достатню для хірурги-ческой операції. У разі якщо епідеміо-ральних
  анестезія не проводилася в пологах, зазвичай є час для її
  виконання.

  Пологи: чи можна перемогти біль? Спинальная анестезія виконуємо-ється в тому ж місці, що і
  епідураль-ная, але з використанням значно більш тонкої голки.
  Основні відмінності полягають у тому, що доза місцевого анесте-тика для
  спинального блоку значною але менше і вводиться він нижче рівня
  спинного мозку в простір, содер-жащее спинномозкову рідину.
  Сра-зу після ін’єкції спінального анесте-тика швидко розвивається
  почуття «оне-менія». Перевагою спінальної анестезії в порівнянні з
  епідуральної є можливість застосування її в екстреній ситуації.

  Показанням для загальної анесте-зії є неможливість або
  не-бажаність з яких-небудь причи-нам епідуральної або спінальної
  ане-стезя. Загальна анестезія може бути розпочата негайно і викликає
  Би-сь-рую втрату свідомості. Вона використовує-ся в екстрених ситуаціях,
  таких, як погіршення стану дитини та мате-ринських кровотеча.

  Якщо під час загальної анестезії в шлунку пацієнтки знаходяться їжа або
  рідина, то в несвідомому стані може статися аспірація
  (Попадання вмісту шлунку в легені). При цьому розвиваються
  по-пошкоджень і запалення легеневої тка-ні. Тому при проведенні загальної
  анестезії анестезіолог підприємцям-ет запобіжні заходи,
  покликаний-ні захистити легені від аспірації. До операції для нейтралізації
  кислого вмісту шлунку пацієнтці мо-жет бути запропонований прийом
  антациду, а при проведенні анестезії в трахею че-рез рот буде введена
  трубка з роздувною манжетою, яка герметично закриває її просвіт і
  перешкоджає попаданню вмісту шлунку в легені.

  Необхідно пам’ятати, що, незалежні Сімо від планів проведення пологів та
  обез-боліванія, не можна їсти і пити після то-го, як пологи почнуться.
  Іноді лікар мо-жет дозволити пити під час пологів дуже невелике
  кількість води.


  Оставить комментарий

  Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

В категории : Діти