Причини і механізми, що приводять до аномалій головного мозку

30 листопада, 2012


 • Механізми виникнення аномалій розвитку головного мозку
 • Причини розвитку аномалій головного мозку


 • Механізми виникнення аномалій розвитку головного мозку

  Активне впровадження в практику дитячого невролога сучасних нейровізуалізірующіх методів обстеження (комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія головного мозку) дозволило значно розширити знання в області аномалій головного мозку, визначити їх роль при оцінці неврологічного статусу дитини і прогнозу захворювання. Використання комп’ютерного томографа і магнітно-резонансного томографа перевело прижиттєве вивчення структури мозку на більш високий щабель, переключивши пізнання з формального рівня «гіпоксична енцефалопатія» на рівень хвороб, викликаних генетичним порушенням, викликаним дією різних факторів.

  Стало очевидним, що аномалії розвитку головного мозку є найбільш частою причиною дитячої неврологічної інвалідності. «Поломки» в процесі закладки нервової тканини в більшості своїй представляють різноманітну патологію ембріонального періоду. Велика частина вроджених вад нервової системи формується під впливом пошкоджуючих агентів в критичні періоди ембріонального розвитку органів і систем, коли формуються закладки органів і тканин, причому характер, вид пороку залежить не від природи пошкоджуючого агента (мутантний ген, хімічні мутагени, іонізуюча радіація, віруси) , а від віку ембріона. У зв’язку з цим остаточно з’ясувати причину зупинки розвитку органу або системи часто не представляється можливим.  Причини розвитку аномалій головного мозку

  Згідно сучасним уявленням про порушення ембріонального розвитку, на процеси формування нервової системи можуть вплинути наступні фактори:

 • екзогенні токсини (токсини з зовнішнього середовища)
 • генетичні причини
 • ендогенні токсини (метаболічні порушення у матері, в т.ч. підвищення температури материнського організму)
 • інфекційні збудники (цитомегаловірус, токсоплазма, лістерії та ін)
 • Причини та механізми, що приводять до аномалій головного мозку Серед перерахованих причин, що сприяють виникненню вад розвитку, найбільш впливовим є екзогенний фактор. В даний час безперечним є факт глобального забруднення середовища проживання людини токсичними хімічними речовинами, що призвело до значного накопичення їх у біосфері і подальшого вступу в організм з продуктами харчування, водою і повітрям.

  Кількісний обсяг знову виникаючих мутацій може збільшуватися під впливом мутагенних факторів середовища, особливо таких, як іонізуюча радіація, активні хімічні сполуки, деякі біологічні чинники. Це створює реальні передумови й умови для виникнення екологічних уражень населення, що проявляються, насамперед, у поразці ембріона.

  Прискорення науково-технічного прогресу принципово змінило середовище проживання людини. По-перше, в ній з’явилося багато чинників, з якими людина раніше не стикався (наприклад, 60 тис. нових хімічних речовин). По-друге, середовище змінюється в дуже швидкому темпі. Генотип популяцій не встигає адекватно реагувати на зміну середовища. Це призводить до того, що в змінених екологічних умовах виникають спадкові хвороби нового класу – екогенетіческіе хвороби. Суть їх зводиться до того, що певна частка популяції має гени, які проявляють патологічне дію при впливі конкретного фактора середовища. Новий клас екогенетіческіх хвороб досі багато в чому ще не розшифрований, хоча він має величезне значення з точки зору медицини праці, гігієни харчування, навколишнього середовища. Таким чином, збільшення числа пороків головного мозку внаслідок спонтанних мутацій за рахунок згубного впливу екології усе більше завойовує місце у поглядах на етіологію аномалій головного мозку.

  За матеріалами статті «Аномалії головного мозку (міграційні порушення) у дітей: клініко-радіологічні прояви»


  Оставить комментарий

  Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

В категории : Здоров'я