Листок тимчасової непрацездатності

30 листопада, 2012


 • Поняття про лікарняному листі
 • Особливості видачі листка непрацездатності
 • Графи листка непрацездатності


 • Поняття про лікарняному листі

  Документами, що засвідчують тимчасову непрацездатність і підтверджують тимчасове звільнення від роботи (навчання), є листок непрацездатності (лікарняний лист) і, в окремих випадках, довідки, встановленої або довільної форми.

  Функції листка непрацездатності:

 • юридична – засвідчує право на звільнення від роботи на певний термін

 • статистична – є обліковим документом для складання звіту та аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

 • фінансова – це документ, який дає право на отримання допомоги по соціальному страхуванню відповідно до чинного законодавства
 • Функції довідки:

 • юридична
 • статистична
 • Бланки листків непрацездатності є документами суворої звітності. Зберігатися вони повинні у вогнетривких шафах у приміщеннях, які в неробочий час повинні опечатуватися.

  Всі органи охорони здоров’я та лікувально-профілактичні заклади зобов’язані вести точний кількісний облік наявності, надходження і витрати бланків листків непрацездатності.

  При втраті пацієнтом листка непрацездатності видається дублікат тією установою, яка видала листок непрацездатності, по пред’явленні довідки з місця роботи про те, що дане час посібником не оплачено.

  Листки непрацездатності видаються хворим та пацієнтам при пред’явленні ними документа, що засвідчує їх особу.

  Пред’явлення поліса обов’язкового медичного страхування не обов’язково.  Особливості видачі листка непрацездатності

  Існує два шляхи видачі листків непрацездатності: централізований і децентралізований.

  Листок тимчасової непрацездатності Централізований шлях видачі листка непрацездатності частіше зустрічається у великих поліклініках, де для оформлення бланка листка непрацездатності у реєстратурі або в окремому кабінеті знаходиться медична сестра, яка на підставі довідки (талона) лікаря виписує листок непрацездатності та реєструє видачу його в «Книзі реєстрації листків непрацездатності».

  При децентралізованій системі видачі листка непрацездатності документ виписується самим лікарем, який отримує під звіт бланки листків непрацездатності під розписку від осіб, призначених головним лікарем і відповідальних за їх зберігання. Лікарі зобов’язані звітувати в израсходовании листків непрацездатності шляхом здачі корінців, раніше отриманих бланків. За схоронність отриманих бланків листків непрацездатності лікарі несуть особисту відповідальність.

  Видача та продовження документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність, здійснюється лікарем після особистого огляду і підтверджується записом, що обгрунтовує тимчасове звільнення від роботи, в медичній документації.

  Всі графи листка непрацездатності заповнюються чітким почерком, без помилок і виправлень, чорнилом або пастою відповідно до інструктивним зазначенням. Діагноз захворювання, з метою дотримання лікарської таємниці, вноситься за згодою пацієнта, а в разі його незгоди зазначається тільки причина непрацездатності (захворювання, догляд за дитиною і т. д.).

  Виняток у листах непрацездатності проставляється шифр при наступних випадках непрацездатності:

 • травми та отруєння при нещасних випадках на виробництві
 • травми та отруєння по дорозі на роботу і з роботи при виконанні громадських обов’язків, обов’язку громадянина РФ
 • травми та отруєння в побуті
 • аборти
 • звільнення від роботи у зв’язку з карантином і бактерионосительством
 • У разі переривання вагітності за медичними показаннями в листку непрацездатності у графі «вид непрацездатності» робиться запис «непрацездатна за медичними показаннями».

  У графі «режим» лікар указує режим, який сприяв би якнайшвидшому одужанню хворого і повернення його до праці.
  Можна рекомендувати наступні режими:

 • вільний, який призначається в двох випадках – при додатковій відпустці туберкульозним хворим або при декретній відпустці (допологовий і післяпологовий)

 • лікарняний призначається при лікуванні в стаціонарі

 • постільний – при неможливості відвідувати поліклініку

 • постільний з відвідуванням поліклініки – при такому режимі хворий повинен в основному знаходитися в ліжку, але в певні дні та години може відвідувати поліклініку

 • санаторно-курортний – при лікуванні в санаторіях, профілакторіях, пансіонатах

 • амбулаторний

 • по догляду за хворою
 • Листки непрацездатності видаються:

 • громадянам Росії, іноземним громадянам, у тому числі громадянам держав – членів СНД, особам без громадянства, біженцям і вимушеним переселенцям, які працюють на підприємствах, в організаціях і установах Росії незалежно від їх форм власності

 • відповідно до Угоди «Про порядок надання медичної допомоги громадянам держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав»

 • іноземним громадянам інших держав видається виписка з історії хвороби із зазначенням термінів тимчасової втрати працездатності

 • громадянам, у яких непрацездатність або відпустка по вагітності та пологах настали протягом місячного терміну після звільнення з роботи з поважних причин

 • громадянам, визнаним безробітними і перебував на обліку в територіальних органах праці та зайнятості населення

 • колишнім військовослужбовцям, звільненим зі строкової служби із Збройних Сил Росії при настанні непрацездатності протягом місяця після звільнення

 • при наданні медичної допомоги в рамках договорів з громадянами або організаціями (на платній основі) листок непрацездатності видається на загальних підставах в установленому порядку
 • Листки непрацездатності не видаються:

 • не працюючим

 • при настанні непрацездатності в період відпустки без збереження змісту

 • при протезуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах

 • по догляду за хворим членом сім’ї під час чергової відпустки

 • на період проведення періодичних медичних оглядів у відділеннях профпатології лікарень і клінік НДІ гігієни праці та профзахворювань


 • Графи листка непрацездатності

  У листку непрацездатності заповнюються наступні пункти:

 • прізвище, ім’я, по батькові
 • стать – чоловіча, жіноча
 • дата народження
 • домашню адресу
 • місце роботи
 • заключний діагноз
 • шифр захворювання
 • загальна кількість днів непрацездатності по даному випадку
 • У рядку 1 – «Прізвище, ім’я, по батькові» – записуються повністю прізвище, ім’я, по батькові пацієнта. У рядку 2 – «Пол» підкреслюється «чоловічий», «жіночий», відповідно. У рядку 3 – «Дата народження» – вказується число, місяць, рік народження пацієнта. У рядку 4 – «Домашня адреса» – вказується адреса місця проживання (прописка) пацієнта.

  У рядку 5 – «Місце роботи» – вказується назва підприємства, де працює пацієнт. У рядку 6 – «Заключний діагноз» – проставляється діагноз основного захворювання (травми та ін), що послужив основною причиною тимчасової непрацездатності. У рядку 7 – «Шифр захворювання» – проставляється шифр діагнозу основного захворювання за МКХ-10 Междунaроднaя стaтістіческaя клaссіфікaція хвороб і проблем, связaнних зі здоров’ям.

  У рядку 8 – «Загальне число днів непрацездатності по даному випадку» – включається сумарне число днів непрацездатності хворого на всіх лікарняних листах за даним випадком тимчасової непрацездатності незалежно від того, якими установами вони були видані.

  За матеріалами статті «Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність і підтверджують тимчасове звільнення від роботи (навчання)»


  Оставить комментарий

  Вы должны войти чтобы оставить комментарий.

В категории : Життя